Máme
světový
kraj

Vybudujeme nové a lepší

Ostrava-Poruba jako Petrohrad, Rusko

Velké budování začalo v ostravské městské části Poruba na začátku padesátých let. V tehdejších plánech se počítalo s tím, že současné centrum Ostravy časem zcela pohltí průmyslová výroba a těžba. Proto bylo potřeba vystavět centrum nové. Poruba se měla stát výstavní skříní socialistického realismu tak zvané sorely.

Víte však, že se stavitelé při urbanistickém řešení „Nové Ostravy“ inspirovali Petrohradem či pařížskou Champs-Élysées? Po sovětském vzoru nechyběly ani grandiózní plány včetně budování kanálu Dunaj-Odra-Labe. Ten měl být tak široký, aby z jednoho břehu nešlo dohlédnout na druhý. Z plánu tehdy nakonec sešlo a místo veliké řeky zde teče říčka Porubka. Naštěstí nevyšel ani plán počítající se zánikem současného historického centra.

Porubský bulvár zvaný Hlavní třída s tím pařížským spojuje podobná délka. Bulvár ve městě nad Seinou má 1,9 km, jeho mladší kolega je o něco kratší. Pokud Hlavní třídu projdete od shora až dolů, budete mít v nohou 1,6 km. Příbuzný je i motiv výstavby obou ulic – slouží k otevření a reprezentaci města. Petrohrad se zase stal inspirací při navrhování Oblouku. Jasná je podoba s Palácovým náměstím, kruhovým prostorem s velkolepým palácem a monumentální branou v průčelí. V petrohradském případě zdobí půlkruhovou budovu koňské spřežení, v Porubě jej nahradil reliéf vyprávějící příběh o odchodu do práce a opětném návratu domů.

Poruba je dnes architektonicky ceněnou a vyhledávanou rezidenční lokalitou. Nejlépe ji prozkoumáte po svých – pohodlné boty jsou základ. Přejeme pěknou procházku!

Oslovila vás atmosféra sorely? Její další podobu načerpejte v Havířově, nejmladším městě v České republice.

Co neminout v okolí?