Máme
světový
kraj

Za židovským tajemstvím do Osoblahy

Židovský hřbitov v Osoblaze jako hřbitovy v Izraeli

Ticho, přímo božský klid, žhnoucí paprsky slunce, jemný větřík. Stojíte v Osoblaze mezi židovskými náhrobky. Přivíráte oči a na mžik sekundy vám zdejší tajemná atmosféra připomíná tu, kterou si lidé spojují s Jeruzalémem. Vraťte se však do přítomnosti, čeká na vás nevšední zážitek.

Židovské osídlení města je doloženo od konce 14. století. Ve vypjatých dějinných okamžicích se do Osoblahy uchylovali Židé vyhnaní z jiných velkých slezských měst a rovněž po vyhnání vídeňských Židů v roce 1670 se část vypovězené vídeňské židovské elity přestěhovala právě do Osoblahy. Tehdy se k židovskému původu hlásilo přes třicet procent místních obyvatel.

Historie zdejšího hřbitova sahá do roku 1694 a je neuvěřitelné, že se v takové podobě dochoval až do dnešních dní. Dejte si čas a prozkoumejte obsáhlé nápisy na náhrobcích. Každý náhrobní kámen informuje o jméně, pohlaví, jménu otce, datu úmrtí a věku zemřelého. Zbytek textu jsou verše a modlitby v hebrejštině. Pokud se podíváte pozorně, najdete i různé obrázky, ze kterých lze ledacos vyčíst. Například symbol ruky udává příslušnost k rodu Kohenů. Jelínkové či Hirschové mají na náhrobcích vyobrazeného jelena a pod znakem ryby spočívají Ryby, Fischeři či Fischermanové.

Spojte návštěvu židovského hřbitova s jízdou parním vláčkem, který vyjíždí o letních víkendech z Třemešné ve Slezsku (web Osoblažské úzkokolejky). Využít můžete také cyklistické trasy, které vedou z Krnova.

Co neminout v okolí?